آکورد خوب من از مسعود صابری

آکورد گیتار خوب من از مسعود صابری

Masoud Saberi –  Khoobe Man Guitar Chord

 ریتم 2/4 گام اصلی A#m

 


A#mنفست از جای گرم بلند میشه
Fmمگه دل من دیگه بی تو بند میشهD#m نکنه دل Fmبکنی
دل من با همه راه A#mنمیومد به این آسونی کوFmتاه نمیومد
ولی D#mتو عشق Fmمنی
آخه تو این همه A#mخوبی که چی شه
دلمFm آروم نمیشهD#m نوک زبونمه
یه چیزی همیشه Fmبگم روم نمیشه
A#mهمه ی ترسم همیشه این بود
Fmکه یه وقت از تو جدا نشه دستم
F#تو که نبودی حواسم جمع بود
D#mهمیشه یادم باشه کی Fmهستم

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
ویژه مشترکین اکانت پایه گیتارشکسته

با اشتراک از ویژگی های زیر استفاده کنید:

  • -تغییر گام آکورد
  • -دانلود فایل PDF آکورد
  • -تبدیل دیِز به بمل و برعکس ♯↔♭
  • -مشاهده ویدئو آکورد های دارای اجرا

اکانت دارید؟ وارد شوید