آکورد خودمو دارم که از بابک جهانبخش

Babak Jahanbakhsh – Khodamo DaramKe chords

 ریتم 2/4

تبلچر های بابک جهانبخش

C#mته دنیا باشم تک و تنها باشم F#mخودمو دارم که
Bرو به روم سد باشه همه چی بد باشه C#mخودمو دارم که
C#mخودمو دارم که
Aروزای تنهایی G#mبزنه رو شونم Aبگه تنها F#mنیستی
Bوقتی که دلتنگم Aوقتی که دلگیرم Eبگه تا من هستمF#m ته دنیا C#mنیستی
C#mزندگی گاهی خوبG#m گاهی هم بد میشهA نمیشه از قلبم Bغمو بردارم F#mکه
Bاما تو هر حالی Aبه خودمو میگم خب Eهمه رفتن باشه F#mخودمو دارم C#mکه
F#mخودمو C#mدارم که …
C#mاگه بارون اومد Bاگه دلگیرم کرد Aاگه غم پیرم کرد خودمو دارم F#mکه
Bاگه توی این شهرAتک و تنها موندم Eاز همه جا موندم F#mخودمو دارمC#m که
G#mخودمو C#mدارم که …
C#mروزای تنهایی G#mبزنه رو شونم Aبگه تنها F#mنیستی
Bوقتی که دلتنگم Aوقتی که دلگیرمE بگه تا من هستمF#m ته دنیا C#mنیستی
C#mزندگی گاهی خوبG#m گاهی هم بد میشهA نمیشه از قلبم C#mغمو بردارم F#mکه
Bاما تو هر حالی Aبه خودمو میگم خب Eهمه رفتن باشه F#mخودمو دارم C#mکه
F#mخودمو C#mدارم که …

تبلیغات فروشگاه پوشاک کاموایی

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا