آکورد خودمم میدونم از سیامک عباسی

Siamak Abbasi – Khodamam Midoonam Guitar Chord

 ریتم 2/4


من یه B♭mعمری با خوE♭mدم جنگیده بودم

عمریA♭ از هر چی زنه ترسیده بوD♭دم

خیری G♭از حسم دلم ندیده بوFmدم

تو که هستیB♭m با خودم جنگی نداE♭mرم

غرقِ A♭آتش بسو صلحِ روزگاD♭رم

میخوام عمرG♭ی سر روی E♭mشونه‌ ت بذاFmرم

( خودمم G♭میدونم E♭mیه وقتا A♭دیوونم D♭تو ولیB♭ آروم E♭mباش

من عاA♭شقم خوبم بی‌ تو دل G♭آشوبم تو ولیD♭ آرومE♭m  Fباش ) ۲

FـــــE♭mـــــFـــــB♭m FـــــE♭mـــــFmـــــG♭

با ابرِ B♭mتو چشمام بچگی A♭کردنهام همین جوG♭ری خوب Fباش

آرامشِ B♭mدنیام بمون تو A♭رویاهام همین جوG♭ری خوب Fباش

( خودمم G♭میدونم E♭mیه وقتا A♭دیوونم D♭تو ولیB♭ آروم E♭mباش

من عاA♭شقم خوبم بی‌ تو دل G♭آشوبم تو ولیD♭ آرومE♭m  Fباش ) ۲

B♭mـــــFmـــــE♭mـــــFmـــــG♭

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا