آکورد خداحافظ از عرفان طهماسبی

Erfan Tahmasbi – Khodahafez Chord

ریتم 6/8 سنگین

Dmدر سکوت شب خانه زد فریاد Amاما تو نشنیدی
دل به پایت افتاد B♭آرزو کردم بعد از تو عاقلF نشوم
Dmآشنای من من غریبم بی توAm با خیابان ها من رفیقم بی تو
B♭بعد تو عمرا من دگر عاشقF نشوم
تو رفتی دگرDm ماه و آیینه خداحافظ Amبغض تو سینه خداحافظ
B♭گم شد در قلبت عشق بی ثمرDmم
Dmعشق بی خانه خداحافظ Amاشک بی شانه خداحافظ
B♭باز افتاد در کوی غم‏ ها Dmگذرم
Dmچیدی گلم را از باغی کهC داشت آلوده‏ ی Amعشق میشد
B♭شاخه‏ یAm عشقت را Gmدر قلبم Cسوزاندی ولی Dmخشک نمیشد
Fاز تمام آرزوهایم Cباغ بی برگ Amمانده برایم
B♭دور Dشدی تو برای Gmهمیشه Cمانده ام باز با Dmغصه هایم
تو رفتی دگرDm ماه و آیینه خداحافظ Amبغض تو سینه خداحافظ
B♭گم شد در قلبت عشق بی ثمرDmم
Dmعشق بی خانه خداحافظ Amاشک بی شانه خداحافظ
B♭باز افتاد در کوی غم‏ ها Dmگذرم

 

بانک نت و تبلچر گیتار

یک دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا