آکورد خستم از بهنام بانی

Behnam Bani – Khastam Guitar Chord

 ریتم 4/4

 

B♭mچجوری با دلم کنار بیام D♭چجوری میتونم تورو نخوام
Fmچجوری میتونن E♭mفراموشت کنن B♭mچشام
B♭mهرجا برم ازت یه خاطرس D♭تو از من و دلم چی یادت هست
Fmنمیدونی چقدر G♭بدون تو دلم B♭mشکست
B♭mدیوونه ی A♭توئه دل G♭من یکی
A♭رفتی آخه G♭بگو سر Fmحرف کی
G♭وقتی نیستیFm حرفاموE♭m بگم به کی عشقم
A♭کاشکی منوG♭ توی دلت Fmحبس کنی
G♭با همه به Fmخاطر من E♭mبحث کنی
D♭چی میشه که این دوری E♭mبس کنی B♭mعشقم
D♭خستم A♭چشامو رو همه B♭mبستم
Fmدلم که مونده رو G♭دستم Fmازت خبر ندارمE♭m
A♭خستم Fmهمه درا به رومG♭ بستن
Fmتموم عاشقا E♭mرفتن Fm ازت خبر B♭mبیارن
A♭باید دیگه چی بشه کهG♭ تموم بشهFm تنهاA♭ییم
A♭کم مونده که D♭ماهو فقط Fmواست بیارمB♭m پایین
B♭mنمیدونی A♭من این روزا Fmچقدر باهات A♭حرف دارم
A♭چشمات که هستG♭ ماهو میخوامFm از آسمون B♭mبردارم
D♭خستم A♭چشامو رو همه B♭mبستم
Fmدلم که مونده رو G♭دستم Fmازت خبر ندارمE♭m
A♭خستم Fmهمه درا به رومG♭ بستن
Fmتموم عاشقا E♭mرفتن Fm ازت خبر B♭mبیارن

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا