آکورد کلاغ از چارتار

Chartar – Kalagh Guitar Chord

 ریتم 4/4

 

Amهوا آن سوی چشمانمAm باراEنی ست

Amسکوتم تحفه ی رنجیDm پنهاEنی ست

Dmبه شمع آغشته میماندAm خورشیدEم

Dmفرازِ تپه ای ماهیAm پیدا نیست

F#dimصدایی از درون با منE میگوید

Bشروعِ فصلِ بی رحمِE تنهایی Amست

Amپر میزند بر بامم سیاهِ کلاغ و شب

Amبه ویرانه ها میمانم خانه بی چراغ و تب

Dmمیسوزدم میکوDm6بد به در دستِ سردِ باد

Eجز رفتنت تصویری نمی آورم به یاد

EـــــDmـــــAm

Amهوا آن سوی چشمانمDm باراEنی ست

Amسکوتم تحفه ی رنجیDm پنهاEنی ست

Dmهوا را پنجه میسایم Amمیبینی

Dmنفس اطرافِ دستانمAm پیدا نیست

F#dimصدایی از درون با منE میگوید

Bشروعِ فصلِ بی رحمِE تنهایی Amست

5/5 - (1 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
ویژه مشترکین اکانت پایه گیتارشکسته

با اشتراک از ویژگی های زیر استفاده کنید:

  • -تغییر گام آکورد
  • -دانلود فایل PDF آکورد
  • -تبدیل دیِز به بمل و برعکس ♯↔♭
  • -مشاهده ویدئو آکورد های دارای اجرا

اکانت دارید؟ وارد شوید