آکورد کلاف از محسن چاوشی

Mohsen Chavoshi – Kalaf Guitar chord 

 ریتم 6/8 شاد

تبلچر های محسن چاوشی

C#m کلاف سر در گم زندF#mگیمو Aمیشکا[#G]فم

C#m به عشق تو اونو دوباره F#mاز نو Aمی باG#فم

C#m حتی اگه این خونه زنF#mدون بشه AمیخنG#دم

C#mزندگیم از دست تو داF#mغون بشه AمیخنG#دم

Aمیگذره این G#دلخوریا Aمی گذره

Aعمر تو و G#من به خدا Aمی گذره

Aمیگذره این G#دلخوریا Aمی گذره

Aعمر تو و G#من به خدا C#mمی گذره

C#m کلاف سر در گم زندF#mگیمو Aمیشکا[#G]فم

C#m به عشق تو اونو دوباره F#mاز نو Aمی باG#فم

C#m حتی اگه این خونه زنF#mدون بشه AمیخنG#دم

C#mزندگیم از دست تو داF#mغون بشه AمیخنG#دم

Aمیگذره این G#دلخوریا Aمی گذره

Aعمر تو و G#من به خدا Aمی گذره

Aمیگذره این G#دلخوریا Aمی گذره

Aعمر تو و G#من به خدا C#mمی گذره

C#m اون که به ویرونی این Bخونه زد من بودم

C#mزلف پریشون تو رو Bشونه زد من بودم

C#mبه فکر من باش که کسی Bرو جز تو ندارم

C#mحوصله ی این همه تنBهایی رو C#mندارم

C#m کلاف سر در گم زندF#mگیمو Aمیشکا[#G]فم

C#m به عشق تو اونو دوباره F#mاز نو Aمی باG#فم

C#m حتی اگه این خونه زنF#mدون بشه AمیخنG#دم

C#mزندگیم از دست تو داF#mغون بشه AمیخنG#دم

4.7/5 - (15 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
ویژه مشترکین اکانت پایه گیتارشکسته

با اشتراک از ویژگی های زیر استفاده کنید:

  • -تغییر گام آکورد
  • -دانلود فایل PDF آکورد
  • -تبدیل دیِز به بمل و برعکس ♯↔♭
  • -مشاهده ویدئو آکورد های دارای اجرا

اکانت دارید؟ وارد شوید