آکورد جنون از سامان جلیلی

Saman Jalili – Jonoon Guitar Chord

 ریتم 2/4

اجرای تصویری آکورد و ملودی جنون


نت و تبلچر جنون از سامان جلیلی

2( GmــــCmــــDmــــE♭ــــDm )

 Dmمثِ تو جایی ندیدم  E♭چقد تنهایی کشیدم

Dmمن   آخرِCm  قصه رو میدGmیدم
Dmتا حالا شده یک بار هم  E♭تو بهم بگی دوست دارم
Dmمن    جز   Cmتنهایی  چی Gmدارم
Gmاگه بد بودم واست  Dmاگه قلبم زود جا زد
E♭دیگه میرمCm  خیالت   Gmراحت
E♭چشات خیره ساعت شد  Dmدیگه وقتِ رفتن شد
E♭حیفِ عشقی که Cmبا تو حرومم Gmشد
Gmجنونه   عشقِ تو عینِ Dmجنونه
Dmهر کی میادE♭ نمیمونه  Cmهر کی میاد Gmنمیتونه
منE♭ اینم  زندگی کردم Dmبا تو
Dmهر کی که خواست بشهE♭ جا تو
Cmکو   برسه   بشه   Gmتا تو

2( GmــــCmــــDmــــE♭ــــDm )

Dmاز چشمات اE♭فتادم  اDmز   وقتی   Cmدل   دادGmم

Dmحق دارم بهت E♭وابسته شم

Dmمیدونی Cmبری چی Gmمیکِشم

Gmجنونه   عشقِ تو عینِ Dmجنونه

Dmهر کی میادE♭ نمیمونه  Cmهر کی میاد Gmنمیتونه

منE♭ اینم  زندگی کردم Dmبا تو

Dmهر کی که خواست بشهE♭ جا تو

Cmکو   برسه   بشه   Gmتا تو


نت و تبلچر های سامان جلیلی
کور
دوست دارم
اینه عادتم

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا