آکورد جانا از ایهام

Eiham – Jana Guitar Chord

 ریتم 4/4 گام اصلی Bm

 

 


2(  F#mـــــــBm  )

Bmسوختم چه آتشی نگاهِ تو Cدارد

Bmآخر دلم دلِ تو را به دستC آرد

بEmی تو کویرِ خشکو خالی ام

Dمرا ببین چه حالیم Cبارانِ تو اگر نباBmرد

Emجانا دلم ربوده ای فرCیبانه

به انتظارِ تو غرDیبانه

نشسته ام ببینم آن Cدو چشمِ مستBm و دلبراAmنه

Dجانا به غم نشانده ای دلِ Cما را

بیا و دریاب منِG تنها را

Amکه خسته ام از این زماBmنه

BmـــــــAmـــــــGـــــــCـــــــDـــــــAmـــــــBmـــــــCـــــــDـــــــCـــــــEm Emفریاد مرا تو برده ای دگرD از یاد

شکسته ام من هر چه Cبادا باد Amرها چو برگِ خسته در Bmباد

Emجانم تویی چو زلفِ تو پرDیشانم

خزان منم که غرقِ Cبارانم بیا Amدگر نمیتواBmنم

جانا دلم ربوده ای فریبانه …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا