آکورد جهان بدون تو از ابی

Ebi – Jahane BedooneTo Chords

ریتم 4/4

A#mاز فتح یه G#بوسه میام، F#آتش فشونه توو صدام A#mبیتاب رقصمG# زیرِ باF#رون
A#mبا من بیا G#این حال خوبوF# ، خورشیدِ در G#حالِ غروبو A#mاز راهِ رفتهG# برنگرD#mدون
F#امشب تمام فرصت ماG#ست ، پایان خوب قصه اینجاF#ست ماهو برات پایین میاG#رم
F#اگه رو موهام برف نشستهG# ، هنوز توو این سینه ی خستهF# یه قلب هیجده ساله Fدارم
A#mفردا بازم G#از سرِ نو ، A#mمن و جهان G#بدون تو F#بازم من وG# آوارِ اندD#mوه
اندA#mوهی هم اندG#ازه ی کوه ،A#m اندوهِ خاG#کی غرقِ خون F#خونه ای افتاG#ده توو زندD#mون
A#mاز خون ای G#ویرون میام ، A#mخون میپوشوG#نه ردِ پام F#پشتِ سرم G#درهای بستهF# است
A#mپشتِ سرم G#آتیش و رگبارA#m ، پشتِ سرم G#صد چوبه ی دار F#پشتِ سرمG# تاریخ خستهD#m است
F#منو بگیر از دردم امشبG# ، باید به تو برگردم امشبF# لمسِ تو یعنی کشفِ روG#یا
F#با بمون تا اوجِ خواG#هش ، تا بهترین فصلِ نواF#زش بذار که دیر حس بشه فرFدا
A#mفردا بازم G#از سرِ نو ، A#mمن و جهان G#بدون تو F#بازم من وG# آوارِ اندD#mوه
اندA#mوهی هم اندG#ازه ی کوه ،A#m اندوهِ خاG#کی غرقِ خون F#خونه ای افتاG#ده توو زندD#mون

5/5 - (3 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
ویژه مشترکین اکانت پایه گیتارشکسته

با اشتراک از ویژگی های زیر استفاده کنید:

  • -تغییر گام آکورد
  • -دانلود فایل PDF آکورد
  • -تبدیل دیِز به بمل و برعکس ♯↔♭
  • -مشاهده ویدئو آکورد های دارای اجرا

اکانت دارید؟ وارد شوید