آکورد جاده های نرفته از ابی

Ebi – Jaddehaye Narafte chords

ریتم 4/4

Bتوو اون شبایی که همه ساعتا خواC#mبشون میره توو لحظهF# هایی که دلمC#m تورو بهوBنه میگیره
وقتی دلمB یه عالمه هق هق مستاC#mنه میخواد وقتی که اسمF# خودممC#m حتی به یاBدم نمیاد
تو مثل یهG#m نسیم خوش از دل شبF# سر میرEسی میای و پس F#میره با دست تو مه Bدلواپسی
دوباره ردG#m عطر تو راهو به منE نشون میده کبوتر صدF#امو لبخند تو آب Bو دون میده
بیا دوباF#ره گم کنیم C#mساعت و روز Bو هفته رو بیا با هم F#سفر کنیم Eجاده های Bنرفته رو
بیا دوباF#ره گم کنیم C#mساعت و روز Bو هفته رو بیا با هم F#سفر کنیم Eجاده های Bنرفته رو
مثل یه کشتیG#m توو خزرF# من غرق میC#mشم توو تنت تسلیمِ عطرF# تو میشم سر میرم ازB پیراهنت
دنیامو روG#mشن میکنی شب از تو نوC#mرانی میشه برهنگی F#تن میکنی ثانیه طوBلانی میشه
شیطون دوباC#mره پاشو از F#دنیای منG#m پس میکشه وقتی خداC#mی بوسه هات F#مشغول آفرG#mینشه
آغوش تو Eاین برکه رو F#میبره تا Bدریا شدن تو ماه تر Eمیشی و باز F#تکرار میشهB مد من
بیا دوباF#ره گم کنیم C#mساعت و روز Bو هفته رو بیا با هم F#سفر کنیم Eجاده های Bنرفته رو
بیا دوباF#ره گم کنیم C#mساعت و روز Bو هفته رو بیا با هم F#سفر کنیم Eجاده های Bنرفته رو

5/5 - (2 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
ویژه مشترکین اکانت پایه گیتارشکسته

با اشتراک از ویژگی های زیر استفاده کنید:

  • -تغییر گام آکورد
  • -دانلود فایل PDF آکورد
  • -تبدیل دیِز به بمل و برعکس ♯↔♭
  • -مشاهده ویدئو آکورد های دارای اجرا

اکانت دارید؟ وارد شوید