آکورد حقم نبود از رضا یزدانی

آکورد گیتار حقم نبود از رضا یزدانی

 REza Yazdani –  Hagham Nabood  Guitar Chord

ریتم 2/4 گام اصلی D


D7عشق مثل یه آهنگF#m روی تکرار
Bmیه جای مشت تو دیوار F#mمونده باهام
D7تنهاییمو بی تو بغلF#m7 میکنم
Bmبغضمو حل میکنم F#mتو گریه ها
Bmبگو چرا سردیF#m باهام
Emنفس بکش Dتوی هوام
Bmنه حقم F#mنبود
Emعشقم واسهF#m تو کم نبود
Emحقم نبود Bmحقم نبود
Dمیترسم از آینده ای کهF#m شادی
Bmاز غمی کهF#m زیادی بهم میاد
Dاز راهی که تو روF#m گرفت از منو
Bmتنهایی برگشتنو F#mیادم نداد

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
ویژه مشترکین اکانت پایه گیتارشکسته

با اشتراک از ویژگی های زیر استفاده کنید:

  • -تغییر گام آکورد
  • -دانلود فایل PDF آکورد
  • -تبدیل دیِز به بمل و برعکس ♯↔♭
  • -مشاهده ویدئو آکورد های دارای اجرا

اکانت دارید؟ وارد شوید