آکورد بلد است از روزبه نعمت الهی

آکورد گیتار بلد است از روزبه نعمت الهی

Rouzbeh Nematollahi –  BaladAst Guitar Chord

 ریتم 6/8 گام اصلی Fm


باFm این همه مست Cmمیخورم امشب هم
ازFm جامِ الست میخورم Cmامشب هم
بنشینB♭m سرِ میزِ هر شب ای Fmعشقِ عزیز
منC# از تو شکست میخوCرم امشب هم
تو Fmآرزوی محالِ من B♭mباش رفیق
منD# مال توام تو G#مالِ من باش رفیق
Fmدلتنگِ تو دلتنگِF7 تو دلتنگِ B♭mتوام
D#لطفا نگرانِ حالِ من G#باش رفیق
( C#هم راه به محرابِ Cدلم رو بلد است
همB♭m خوب رگِ خواب دلم Fmرو بلد است
دلتنگیC# توست مینوازد Cمن را
Cمضراب به مضراب دلمFm رو بلد است )2
درFm جامِ سرم شراب اندB♭mاخته ات
یه D#گوشه مرا خراب G#انداخته ات
منFm در بَلمی در وسطِB♭m اقیانوس
D#پاروی مرا در آبG# انداخته است

( C#هم راه به محرابِ Cدلم رو بلد است
همB♭m خوب رگِ خواب دلم Fmرو بلد است
دلتنگیC# توست مینوازد Cمن را
Cمضراب به مضراب دلمFm رو بلد است )2

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا