آکورد ایران من از سوگند

Sogand – IraneMan

ریتم 4/4

Fmیه فریادی G♭7نشسته تو Fmگلومو یه A♭غم دربستG♭7 نشسته رو Fmبه رومو
یه B♭دردی که مثل غم Fmغروره داره E♭m7میکشه هر روز اFmرزومو
A♭سیاه اسموG♭7نو ابرا Fmتیره A♭دلم بدجوریE♭m این
روزا Fmمیگیره B♭پرنده دیگهD♭ اب
و دون E♭mنمیخوادB♭m
بس کهD♭ زخم خورده G♭انگار سیر Fmسیره
Fm   اG♭یراFmنه من
چیE♭m اوردن سرتو غمگینی چرا B♭mیه روز خوش نمیبینی
E♭mگربه ی تنها که همش بغض داره Fmحقت این نبود که به خاک D♭بنشینی
E♭mچیشده اینهمه سرگردونی غنچهB♭m گلات که شدن زندونی
چقدر G♭سخته یه چشم اشک و یکی خون مهر Fmغم زدن وسط پیشونی
ما این B♭mروزارو یادمون Fmمیمونه
بازم A♭میزته توD♭ این خاک E♭mجوونه
E♭mما ریشمون همین
جاست هرجا Fmباشیم
اخه E♭mهیچجا نمیشه D♭مثل خونه
Fm   اG♭یراFmنه من
چیE♭m اوردن سرتو غمگینی چرا B♭mیه روز خوش نمیبینی
E♭mگربه ی تنها که همش بغض داره Fmحقت این نبود که به خاک D♭بنشینی
E♭mچیشده اینهمه سرگردونی غنچهB♭m گلات که شدن زندونی
چقدر G♭سخته یه چشم اشک و یکی خون مهر Fmغم زدن وسط پیشونی

5/5 - (1 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
ویژه مشترکین اکانت پایه گیتارشکسته

با اشتراک از ویژگی های زیر استفاده کنید:

  • -تغییر گام آکورد
  • -دانلود فایل PDF آکورد
  • -تبدیل دیِز به بمل و برعکس ♯↔♭
  • -مشاهده ویدئو آکورد های دارای اجرا

اکانت دارید؟ وارد شوید