آکورد دوره کردم از محسن ابراهیم زاده

آکورد گیتار دوره کردم از محسن ابراهیم زاده

 Mohsen Ebrahim Zadeh –  Doreh  Guitar Chord

ریتم 2/4 گام اصلی Abm


A♭mدوره کردم ، G♭mروزی صد بار اون Bخنده Aهاتو
کی گذاشتB رفت تو G♭mبگو آخه Aمن یا تو
از چی Aمیگن بذارG♭m بگن من دیوونم
Aآسمونِ ، اینجا G♭mابریه اونجا رو نمیدونم
بیا غصه C#mرو پَر پَر کن ، Amaj7بیا حالمو بهتر کن
بیا دوریتوB کمتر C#mکن ، بیا چشماA♭mمو کم تر کن
G♭mکی مثلِ این دل A♭mرفت و نکند و
Bبد کم آورده ، Aبعدِ دوری از تو
C#mپریدن از رو بومِ Aتو سخته
Bدلی که لک زده یه چندA♭m وقته

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا