آکورد به تو مدیونم از رضا صادقی

آکورد گیتار به تو مدیونم از رضا صادقی

Reza Sadeghi – Beto madyoonam Guitar Chord

ریتم 2/4 گام اصلی Dm

نت و تبلچر های رضا صادقی


Dmواسه این که از تو دورم ، B♭به تو Gmمدیونم
Cواسه کشتن غرورم ، به تو مدیونم
Gmتو که حرمتو شکستی ، Dmپای عهدت ننشستی
Cگرچه بازم تو نیازم ، لحظه هامو بد B♭می بازم ، Cبه تو مدیونم
Dmواسه این چشای B♭خیسم ، به تو Gmمدیونم
Dmاین که از غمC می نویسم ، به تو مدیونم
B♭این که بی Cجونم و سردمDm ، این که B♭بی روحم و زردم
Cپی آرامشی که بردی و من پیش می گردم ، به تو مدیونم
B♭به تو مدیونم ، Dmبه تو مدیونم
Aبه تو مدیونم ، غروGmرمو شکستی عین شیشه
B♭به تو مدیونم که Gmکشتی دلمو Aواسه همیشه
Aبه تو مدیونم ، منو Gmدادی به بی بها بهانه
B♭به تو مدیونم واسه Gmبغض Aعمیق این ترانه
Dmبه تو مدیونم ، شکستی حرمت شبB♭ و من و ماه
Dmبه تو مدیوCنم ، کم آوردی وB♭ رفتی اول راه
Cبه تو مدیونم عزیزم واسه اینB♭ حال مریضم
Cاگه مثل برج سنگی B♭جلوی چشات می ریزم ، به تو مدیونم
Dmبه تو مدیونم و دینمC و ادا می کنم
B♭حتما نشونت می دم Amچه رنجی داره هر چی کردی با من
Dmواسه این که تو Cخجالت محبتات نمونم
B♭جونمم می دم و می بینی ،Am پای حرفمم می مونم

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا