آکورد من ندانستم از محسن چاوشی

Mohsen Chavoshi – Man Nadanestam Guitar Chord

 ریتم 4/4 گام اصلی Dm


من نداDmنستم از اول که تو بی مهر و وفایی

عهد ناGبستن از آن به ، که ببندی و نپاییدوستان Dmعیب کنندم

که چرا دل به تو دادمباید Gاول به تو گفتن که چنین خوب چرایی

روز صحرDmا و سماع است ، و لبِ جوی و تماشا

در همه Aشهر دلی نیست که دیگر برباDmیی

گفته Dmبودم چو بیایی غمِ دل با تو بگوAیم

چه بگویم که غم از دل برود چون تو بیاDmیی

ای که گفتی Dmمرو اندر پیِ خوبانِ زماAنه

ما کجاییم در این بحرِ تفکر تو کجاDmیی

Dmشمع را باید از این خانه به در Aبردن و کشتن

Dmتا به همسایه نگویند که تو در خانه ی مایی

دوستان Dmعیب کنندم Aکه چرا دل به تو دادم

باید اول به تو گفتن که چنین خوب چرایی  Am

Dmعشق و درویشی و انگشت‌ نمایی و ملامت

همه سهل Aاست تحمل نکنم بارِ جداDmیی

زِ کمال Dmناتوانی به لب آمده‌ است جانمA

به طبیبِ من که گوید که چه زار و ناتوانمDm

به گمانِ Dmاین فکندم ، تنِ ناتوان به کوAیت

که سگِ تو بر سر آید به امیدِ استخواDmنم

AـــــDm

 

 

نت و تبلچر غمو شادی از محسن چاوشی با فرمت GuitarPro+Pdf

تبلچر های محسن چاوشی

5/5 - (1 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
ویژه مشترکین اکانت پایه گیتارشکسته

با اشتراک از ویژگی های زیر استفاده کنید:

  • -تغییر گام آکورد
  • -دانلود فایل PDF آکورد
  • -تبدیل دیِز به بمل و برعکس ♯↔♭
  • -مشاهده ویدئو آکورد های دارای اجرا

اکانت دارید؟ وارد شوید