آکورد حضوری اتفاقی از چارتار

Chartar – Hozoori Etefaghi Guitar Chord

 ریتم 6/8 سنگین گام اصلی F

 


2( CـــــF )

Fمن و تو و زمین حضوAmری اتفاقی Fخطوطِ خالی ازخمیم Amو بی تلاقی

Gmپُر از شنیدنی ترینDm ترانه هائیم Gmببین اسیرِ این سکوEdimتِ بد صدائیم Dm Dmمی آمیزم با چشمانت Gmاز تو ، در تو ، بی تو هر حادB♭ثه را

Eمی جوشاند در من شعریAm گاهی یادتF در فاصله Amها  A Dmمی آمیزم با چشمانتGm از تو ، در تو ، بی تو هر حادB♭ثه را

Eمی جوشاند در من شعریAm گاهی یادتF در فاصله Amها

Dmـــــ 2( AـــــGmـــــDm )

Fمن و تو و زمین حضوAmری اتفاقی Fخطوطِ خالی ازخمیمAm و بی تلاقی

Gmنگاهِ بی تفاوتم Dmصدای سردم Gmمن از سرابِ آسموB♭نت توبه کردم

Dmآهای خزون داغِ Amباغِ بی بهاری

Cشبیهِ چهره ام شدم Gmکجای کاری

Am7طنین موج و ساحلمGm خبر نداDmری

 

می آمیزم با چشمانت از تو ، در تو ، بی تو هر حادثه را …

DmـــــAـــــGmـــــDm

 

5/5 - (2 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
ویژه مشترکین اکانت پایه گیتارشکسته

با اشتراک از ویژگی های زیر استفاده کنید:

  • -تغییر گام آکورد
  • -دانلود فایل PDF آکورد
  • -تبدیل دیِز به بمل و برعکس ♯↔♭
  • -مشاهده ویدئو آکورد های دارای اجرا

اکانت دارید؟ وارد شوید