آکورد حکم ابد از ناصر زینعلی

 Naser Zeinali – Hokme Abad Guitar chord 

 ریتم 4/4

نت و تبلچر های ناصر زینعلی

Fmتو نیاز منی C#اگه واسه منی B♭mتو شبایی که تنهای تنهام Cتو نیازه نری

Fmمن هرچی دارم وسط میذارم C#واست چون دلم با تو جوره

B♭mرو چشام میذارم آدمی که میخواد Cمنو با دل و جونش

( B♭mعشق تو من غدو عوض کرد دلو بردی و خورد به سرم سنگ

B♭mعشق تو آخر رو دلم Cحکم ابد زد …

Cبا تو هستم من همه جوره B♭mجونمو میدم دنیا بدونه اسمFm تو رومه

واسم C#عشق تو خوبه )2
چقدر Fmخوبه بدی دلتو به یکی که باB♭mهات باشه پایه ی دیوونگی

هی Cنشونه بدی عاشقونه بگی میخوام Fmبا تو بشم خونه یکی

( B♭mعشق تو من غدو عوض کرد دلو بردی و خورد به سرم سنگ

B♭mعشق تو آخر رو دلم Cحکم ابد زد …

Cبا تو هستم من همه جوره B♭mجونمو میدم دنیا بدونه اسمFm تو رومه

واسم C#عشق تو خوبه )2

تبلیغات فروشگاه پوشاک کاموایی

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا