آکورد حباب از محسن یگانه

Mohsen Yeganeh – Hobab Chords

ریتم 2/4

Dmبه کجای آسمون Fخیره شدی Cکه غروB♭رت Amداره کوGmرت میکنه
اینکه B♭آیندتو Amمیبینی همش از Cگذشتت داره Dmدورت میکنه
اینکه B♭یادت بره کی بودی قدیم Cممکنه B♭هر Amکسیو Gmپس بزنه
یه Cحباب گنده Fمیترسه همش نکنهB♭ کسی بهش Cدست B♭بزنه
یادتهDm آرزو B♭میکردی یه Cروز تو خیابون آدما بشناDmسنت
چه دری B♭به تخته خورده کهC الان عینک دودی زدی Dmنشناسنت
اون B♭کلاه لبه دار گنده رو Amمیکشی روی سرت نشناسنتGm نشناDmسنت
ترست ازDm اینه بفهمن B♭که همش یه Gmنمایش واسه Dmدیده شدنه
یه Fستارست که به Gmخاطر غرور B♭تا فراموش میشه سوDmسو میزنه
Dmبیا فک کن که چرا چی شد الان تورو هر جا که میری میشناسنو
Fاز اضافه ی B♭دلایی که شکست فرش Cقرمز زیر پات Dmمیندازنو
Dmتو که این مسیر سختو اومدیGm که هنوزم خستگیشDm تو تنته
هر چیF گفتم با تمومGm تلخیاش یه B♭تلنگر واسه ی Dmبودنته
یادتهDm آرزو B♭میکردی یه Cروز تو خیابون آدما بشناDmسنت
چه دری B♭به تخته خورده کهC الان عینک دودی زدی Dmنشناسنت
اون B♭کلاه لبه دار گنده رو Amمیکشی روی سرت نشناسنتGm نشناDmسنت

5/5 - (3 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
ویژه مشترکین اکانت پایه گیتارشکسته

با اشتراک از ویژگی های زیر استفاده کنید:

  • -تغییر گام آکورد
  • -دانلود فایل PDF آکورد
  • -تبدیل دیِز به بمل و برعکس ♯↔♭
  • -مشاهده ویدئو آکورد های دارای اجرا

اکانت دارید؟ وارد شوید