آکورد هزاران از حبیب محبیان

Habib – Hezaran Chord

ریتم 2/4

Dmگردی از راهی نمی خیزد Cسواران را چه شد
Dmمرده اند از بیم یارانC نامداران را چه شد
Cجز صدای جغدها چیزی نمیDm آید به گوش
قمریان Cآخر کجا رفتند Dmساران را چه شد
Dmاز هجوم کرکسانِ شوم Cقلب من گرفت
بلبلان قرقاولان B♭کبکان هزاران را چه شد
Dmدور تا دور من از Cدشمن سیاهی میزند
دوستان ما کجا B♭رفتند یاران را چه شد
Cقمریان آخر کجا رفتند B♭ساران را چه شد
Fهر کجا سوز زمستان ست و Cتاراج خزان
Cروح تابستان عطر نوبهاDmران را چه شد
Fزیر سم لشکر ضحاک پشتC من شکست
Cکاوه ی لشکر شکن کو Dmشهسواران چه شد
Dmلشکر توران به قلبِ Cسرزمین ما رسید
رستم و گودرز کو اسفندDmیاران را چه شد
Dmخشکسالی در زمین بیداد وC غوغا میکند
Cبخشش هفت آسمان کو باد وDm باران را چه شد
Cقمریان آخر کجا رفتند B♭ساران را چه شد
Dmگردی از راهی نمی خیزد Cسواران را چه شد
Dmمرده اند از بیم یارانC نامداران را چه شد
Cجز صدای جغدها چیزی نمیDm آید به گوش
قمریان Cآخر کجا رفتند Dmساران را چه شد
Fهر کجا سوز زمستان ست و Cتاراج خزان …

 

نت و تبلچر های حبیب
بزن باران
خواب سرخ بوسه ها
عاشقم
مرد تنهای شب
خرچنگ های مردابی

4.8/5 - (24 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
ویژه مشترکین اکانت پایه گیتارشکسته

با اشتراک از ویژگی های زیر استفاده کنید:

  • -تغییر گام آکورد
  • -دانلود فایل PDF آکورد
  • -تبدیل دیِز به بمل و برعکس ♯↔♭
  • -مشاهده ویدئو آکورد های دارای اجرا

اکانت دارید؟ وارد شوید