آکورد حیف از ماکان بند

Macan Band – Heyf Guitar Chord

 ریتم 4/4

Fmنوشتم روی برگای خیسCm ابی من دوست دارم B♭mخدایی چشم انتظارم میدوCmنم چشم بهFm راهی
تو روستایFm دلم تو تک ساقه ی این شاE♭لیزاری من واسه تو بیدارو تو بی خبر از حاله من Cmسر رو بالشتت B♭mمیذاری
چرا توی دلم Cmبذر بی میلیFm میکاری
Fmحیف میتونستیم زندگی کنیمB♭m نکردیم Cجا اینکه دور بزنیم همو دور همFm بگردیم
Fmحیف رفتی و من توی این شهر شلوغ Fتنها B♭mمیمونم Cرفتی و با رفتنت خورد شدم شکستFm وجودم
Fmحیف میتونستیم زندگیF کنیمB♭m نکردیم Cجا اینکه دور بزنیم همو دور همFm بگردیم
Fmحیف رفتی و من توی این شهر شلوغ Fتنها B♭mمیمونم Cرفتی و با رفتنت خورد شدم شکستFm وجودم
یه B♭mجوری کشتنم هر روز Fmدنبال قصاصم من
B♭mاینا بستن سر پوچیم دوس Fmدارم ببازم من

آره B♭mخنده داره حالم Fmاراجیف میگم و خوبم

C اصلا باشه قبول تو خوب من از Fmانسانیت دورم

Fmحیف میتونستیم زندگیF کنیمB♭m نکردیم Cجا اینکه دور بزنیم همو دور همFm بگردیم
Fmحیف رفتی و من توی این شهر شلوغ Fتنها B♭mمیمونم Cرفتی و با رفتنت خورد شدم شکستFm وجودم

4.8/5 - (11 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
ویژه مشترکین اکانت پایه گیتارشکسته

با اشتراک از ویژگی های زیر استفاده کنید:

  • -تغییر گام آکورد
  • -دانلود فایل PDF آکورد
  • -تبدیل دیِز به بمل و برعکس ♯↔♭
  • -مشاهده ویدئو آکورد های دارای اجرا

اکانت دارید؟ وارد شوید