آکورد هوای سرد از مسیح

 Masih – Havaye Sard Guitar chord 

 ریتم 2/4

تبلچر های مسیح و آرش

C#mتوی این هوای سرد گرمی دستات برام F#mآرامشن
کاش بموG#نی یاد من لحن دستوری نداC#mره خواهشه
C#mتو بمون تا من ازت تصویر ذهنیمو یه F#mنقاشی کنم
G#جمله بندیامو کامل کنم حرفامو بگم خودمو C#mخالی کنم
آخه Aنمیدونی چطور G#mچشمام تورو دیدن دلم C#mریختش یهو
G#mقلبم مدام میگفت بهم C#mنیست مثل توG#m انگار یه جوری زندیگم Aگیره به تو
G#mگیره به تو …
C#mبیا و مرهم زخمام شو Aتوی این روزای سخت Bامید فردام شو
G#mصافه آسمونم ابریش کن Bدنیای سفید و سیاEهمو رBنگیشC#m کن
C#mبیا و مرهم زخمام شو Aتوی این روزای سخت Bامید فردام شو
G#mصافه آسمونم ابریش کن Bدنیای سفید و سیاEهمو رBنگیشC#m کن
(  C#mـــــBـــــEـــــBـــــG#mـــــBـــــAـــــC#m  )2

میدونم C#mحسم به توF#m عوض C#mنمیشه مث تو G#mهیشکی منو Aبلد G#mنمیشه
لازمه بهت بگم Aیه بار G#mدیگم من براتF#m تا آخرشB ادامه Aمیدم
تو رویاC#mهام یه F#mتصویر از دوتاC#mمونه پای هم G#mپیر شدیم Aوصل به من G#mجونت
جز تو با Aهیچ کسی G#mاینو نمیـF#mــخوام چون بهم Bهیچ کس این حسو Aنمیداد
C#mبیا و مرهم زخمام شو Aتوی این روزای سخت Bامید فردام شو
G#mصافه آسمونم ابریش کن Bدنیای سفید و سیاEهمو رBنگیشC#m کن
C#mبیا و مرهم زخمام شو Aتوی این روزای سخت Bامید فردام شو
G#mصافه آسمونم ابریش کن Bدنیای سفید و سیاEهمو رBنگیشC#m کن

5/5 - (3 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
ویژه مشترکین اکانت پایه گیتارشکسته

با اشتراک از ویژگی های زیر استفاده کنید:

  • -تغییر گام آکورد
  • -دانلود فایل PDF آکورد
  • -تبدیل دیِز به بمل و برعکس ♯↔♭
  • -مشاهده ویدئو آکورد های دارای اجرا

اکانت دارید؟ وارد شوید