آکورد هوس از سامان جلیلی

Saman Jalili – Havas Guitar Chord

ریتم 4/4

F#mهر جارو بگرد مث
من Bm7واست نیست
تو C#m7چجوری دلت اومد
به خدا Bm7راحت نیست
Dاحساس من از ریشه C#m7بهت غلطه
F#mتقصیر تو نیست دل C#m7آفت زدته
آهای بارونC#m7 ببار ببار Dتا یادم C#m7بره کی بودD
احساسC#m7 من بهشD یه دونه C#m7بود
آروم C#m7بگیر Dدلم ای گوC#m7شه گیر Dدلم
با من C#m7قدمD بزن نکنC#m7 ولم …
C#m7عشق همیشه Dیک طرفس
یکی C#m7میره یکی هست
اون که Aمیمونه برات میمونه از C#m7روی هوس
C#m7عشق به تو میدهD یه قفس
تا C#m7میکشی تو نفس
اون کهA میمونه برات میمونه از C#m7روی هوس
آهای بارونD ببار ببار C#m7تا یادم Dبره کی بودC#m7
احساسD من بهشC#m7 یه دونه بود
آروم Dبگیر C#m7دلم ای گوDشه گیر C#m7دلم
با من Dقدم بزن نکنC#m7 ولم …

نت و تبلچر های سامان جلیلی
کور
جنون
دوست دارم
اینه عادتم

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا