آکورد حسود از داریوش

Dariush – Hasoud Chords

ریتم 6/8 سنگین

نت و تبلچر حسود

E♭تو سینه این دل منG# میخواد آتیش E♭بگیره
E♭مونده سر دوراهی G#چه راهی پیشE♭ بگیره
G#یکی حالا E♭پیدا شده B♭قدر اونو E♭میدونه
G#رگ خواب E♭یار منو رB♭قیب من E♭میدونه
E♭وای دارم آتیش میگیرمB♭ دیگه از غصه وG# غم دلم میخوادE♭ بمیرم
E♭وای اگه برگرده پیشمB♭ براش پروانه میشمG# ازش جدا نمیشمE♭
G#نمی تونه مرغ دلمE♭ از حسودیB♭ بخونهE♭
G#نمی دونه روی کدومE♭ شاخه بایدB♭ بمونهE♭
E♭اگه یه روز ببینم G#کسی براشE♭ میمیره
E♭حسودی رو میاره G#دلم آتیش E♭میگیره
G#میترسم حرفای خوبیE♭ توی گوشش B♭بخونهE♭
G#میترسم اون تا به سحرE♭ تو خلوتشB♭ بمونهE♭
E♭وای دارم آتیش میگیرمB♭ دیگه از غصه وG# غم دلم میخوادE♭ بمیرم
E♭وای اگه برگرده پیشمB♭ براش پروانه میشمG# ازش جدا نمیشمE♭
G#یکی حالا E♭پیدا شده B♭قدر اونو E♭میدونه
G#رگ خواب E♭یار منو رB♭قیب من E♭میدونه

 

آموزش آهنگ های داریوش با تبلچر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا