آکورد هنوز دیر نشده از امین حبیبی

Amin Habibi – Hanouz Dir Nashode Guitar chord

ریتم 4/4

Cmای وای از این Fmهمه غم و C#7درد جداییCm
Fmنمیدونستم C#اینقدر بی Cm7وفایی
E♭یه روزی عاشقم بودی و C#حالا
B♭mنمیدونم کجا E♭7رفتی Cmکجایی
Cmای وای از اینFm همه دروغC# عاشقونهCm
Fmاز احساسی که همC#رنگ Cmخزونه
E♭از اشکایی که به پای تو C#ریختم
از اینB♭m نامردیایE♭ این Cmزمونه
منو B♭mبه کی فروختی Cmمهربونم
تو کهB♭m میگفتی من از Cmآسمونم
کی E♭اومد که یهو از من Fmبریدی
آخه C#جون تو بسته بود بهCm جونم
منو B♭mدادی که چی به جام Cmبگیری
چه کارB♭m کردم که فکر کردی Cmاسیری
چی E♭میخواستی ازم که من Fmنداشتم
تو که C#میگفتی من C#بخوام Cmمیمیری
یه Fmدریا تو دلم C#دلشوره Cm7دارم
همشFm7 دلهره C#دارم بیCm7 قرارم
Fm7فراموش میکنمC# چیزی B♭mنمیگم
E♭هنوز دیر نشده C#برگرد Cmکنارم
واسهFm7 من تو عزیزC#تر از Cmچشامی
تو Fm7تعبیر C#تموم رویاCmهامی
دلم Fm7میخواد همیشهC# با توB♭m باشم
بذار E♭دوباره C#حس کنم Cmباهامی
بذار E♭دوباره C#حس کنم Cmباهامی

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
ویژه مشترکین اکانت پایه گیتارشکسته

با اشتراک از ویژگی های زیر استفاده کنید:

  • -تغییر گام آکورد
  • -دانلود فایل PDF آکورد
  • -تبدیل دیِز به بمل و برعکس ♯↔♭
  • -مشاهده ویدئو آکورد های دارای اجرا

اکانت دارید؟ وارد شوید