آکورد حالا که میروی از محمد معتمدی

Mohammad Motamedi – Hala Ke Miravi Guitar Chord

 ریتم 6/8 سنگین

 


AmـــــGmـــــDm Dmحالا که میروی همرCاهِ جاده ها

برB♭گردو پس بده تنهAmاییِ مرا Dm

بی Dmخاطراتِ تو بی Cآرزوی تو

دل B♭را کجا Gmبرم شب Amگریه را Dmکجا

دیگر Dmتنها گریه Gm6حالم را میدCاند

از Amعشق دلتنـB♭ـگی هاAmیش میماGmند

جا ماندAmی آه ایDm دل ای موجِ Amبی ساDmحل

دیگرB♭ تنها گریه Cحالم B♭را میداAmند

از Cعشق دلتنـB♭ـگی هاAmیش میماGmند

جا ماندی Amآه ای Dmدل ای موجِ Amبی ساDmحل

AـــــAsus4ـــــFdimـــــGmـــــCـــــGm6ـــــDm AmـــــB♭ـــــAmـــــGmـــــFـــــDmـــــGm6ـــــGm

حالا که میروی همراهِ جاده ها …

DmـــــGmـــــDmـــــGm

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا