آکورد بغض و باروت از رضا صادقی

آکورد گیتار بغض و باروت از رضا صادقی

Reza Sadeghi – Boghzo Barout Guitar Chord

ریتم 4/4 گام اصلی Dm

نت و تبلچر های رضا صادقی


دیگه میتوDmنی بری تا همین Emحد کافیه

خاطراGmتمون فقط این وسطDm اضافیه

من که هرDmچی داشتم پای چشماE♭ت دادم

اولِ Gmاین بازی از نفس Dmافتادم

بغضِ من E♭باروته خنده هات Dmکبریته

عشق Cmدلگرمیمه عشق Dmسرگرمیته

تا تهِ E♭خط یادمه قول Fدادم باشم

مگه Gحوا بودی که من آدم Dmباشم

ــــCmــــDmــــCmــــE♭ــــFــــDmــــE♭ــــGــــDmــــCmــــE♭ــــDmــــCmــــE♭

Dmچیزی از گذشتمون جاE♭ نذاری واسم

دیگه وقتِ Gmرفتنه عشقِ بیDm احساسم

منی که Fحالِ بدم با توE♭ بهتر میشد

تو رو که Gmمیدیدم خستگیم Dmدر میشد

 

بغضِ من باروته …

ــــCmــــDmــــCmــــE♭ــــFــــDmــــE♭ــــGــــDmــــCmــــE♭ــــDmــــCmــــE♭

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
ویژه مشترکین اکانت پایه گیتارشکسته

با اشتراک از ویژگی های زیر استفاده کنید:

  • -تغییر گام آکورد
  • -دانلود فایل PDF آکورد
  • -تبدیل دیِز به بمل و برعکس ♯↔♭
  • -مشاهده ویدئو آکورد های دارای اجرا

اکانت دارید؟ وارد شوید