آکورد گلی از کسری زاهدی

Kasra Zahedi – Goli Chords

ریتم 6/8 سنگین

C#mچشات نازه Bپره رازه F#mآی گلیC#m جان
C#mدلم تنگهB ولی میسازه F#mگلی C#mجان
F#m7گلی جونم دل بهت C#mدادم F#m7آخر اما از A♭m7چشمتC#m افتادم
C#mگلی جونم بودA آی گلی A♭mعمرم بود
A♭mقصه ی C#mعشق موA7 خار A♭mچشم مردمF#m7 بود
گلیC#m جان …
C#mگلی دلتنگمA با غمت A♭mمیجنگم
A♭mبی هوا C#mرفتی وA این تموم A♭mدردم F#m7بود
گلیC#m جان
C#mشب رفتن F#mکوچه زد C#mفریاد ماه به پات افتاد
Aمن شدم تنها A♭mوارث دریا F#mباز به طوفان C#mرسیدم
Aدیدمت در خوابA♭m با دل بی تابF#m آی دل سر به C#mزیرم
F#m7گلی جونم دل بهت C#mدادم F#m7آخر اما از A♭m7چشمتC#m افتادم
C#mگلی جونم بودA آی گلی A♭mعمرم بود
A♭mقصه ی C#mعشق موA7 خار A♭mچشم مردمF#m7 بود
گلیC#m جان …
C#mگلی دلتنگمA با غمت A♭mمیجنگم
A♭mبی هوا C#mرفتی وA این تموم A♭mدردم F#m7بود
گلیC#m جان

دریافت آکورد های حرفه ای در تلگرام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا