آکورد قصه ی عشق از ابی

Ebi – Gheseye Eshgh Chords

ریتم 6/8 شاد

Dmشب به اون چشمات خواب نرسه به تو می‌خوامA# مهتاAب نرسهDm
Dmبریم اونجا، اونجا که دیگه به تو دستA# آفتاAب نرسهDm
Dmعاشقت بودن عشق منه اینو قلبمA# فرAیاد می‌زنهDm
Dmگریه‌ی مستی داره صدام این صدایA# عاAشق شدDmنه
Dmقصه‌ی عشقت A#باز تو صداAمه یه شب مستی باز سر راDmمه
Dmیه نفس بیشتر A#فاصلمون Aنیست چه تب و تابی باز تو شباDmمه
Dmتو که مهتابی A#تو Gmشب من Cتو که آوازی A#رو لبA من
Dmاومدی A#موندیGm شکل دعاC توی هر یارب A#یا رب Aمن
Dmشب به اون چشمات خواب نرسه به تو می‌خوامA# مهتاAب نرسهDm
Dmبریم اونجا، اونجا که دیگه به تو دستA# آفتاAب نرسهDm
Dmشب به اون چشمات خواب نرسه به تو می‌خوامA# مهتاAب نرسهDm
Dmبریم اونجا، اونجا که دیگه به تو دستA# آفتاAب نرسهDm
Dmقصه‌ی عشقت A#باز تو صداAمه یه شب مستی باز سر راDmمه
Dmیه نفس بیشتر A#فاصلمون Aنیست چه تب و تابی باز تو شباDmمه
Dmتو که مهتابی A#تو Gmشب من Cتو که آوازی A#رو لبA من
Dmاومدی A#موندیGm شکل دعاC توی هر یارب A#یا رب Aمن
Dmشب به اون چشمات خواب نرسه به تو می‌خوامA# مهتاAب نرسهDm
Dmبریم اونجا، اونجا که دیگه به تو دستA# آفتاAب نرسهDm
Dmشب به اون چشمات خواب نرسه به تو می‌خوامA# مهتاAب نرسهDm
Dmبریم اونجا، اونجا که دیگه به تو دستA# آفتاAب نرسهDm

5/5 - (1 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
ویژه مشترکین اکانت پایه گیتارشکسته

با اشتراک از ویژگی های زیر استفاده کنید:

  • -تغییر گام آکورد
  • -دانلود فایل PDF آکورد
  • -تبدیل دیِز به بمل و برعکس ♯↔♭
  • -مشاهده ویدئو آکورد های دارای اجرا

اکانت دارید؟ وارد شوید