آکورد قلب قاپ از ابی

Ebi – Ghalb Ghap

ریتم 4/4

Dmمثلِ براندو توو Cتانگوی آخرA#م .. Dmهی چرخ میخوره Cدنیا تووی سرA#م
Dmروحم از این همه Cتکرار خسته A#شد Dmیک در مقابلم Cهی باز و بستهA# شد
Gmاما تو آخر A#از Dmاون در نیومدی گفتی میای ولی Cآخر نیومدی
Gmتا کی بمونه دل Dmچشمِ انتظارِ تو A#گل چیدنت بسه هیC خانوم گودو
Dmوقتِ سقوطِ من Cچتره نجاA#ت باش Dmحافظ شدم بیا Cشاخه نباA#ت باش
Dmبرگرد و تووی برفC آغوشمو A#بپوش Dmحرفاتو مثلِ موت Cنندازی پشتِ A#گوش
Dmموهام یکی یکی Cهاشور میخوA#رن Dmروزام بدونِ تو Cساطور میخوA#رن
Dmمن گیج میرم و Cجای تو خاA#لیه Dmاین سایه مثلِ من Cحالی به حاA#لیِ
Dmمثلِ فرشته ای Dmبی بال تووی طاق A#نزدیکِ من بیا Cخانوم قلب قاپ
Gmتا کی بسوزه دل Dmتوو اشتیاقِ تو A#تا کی توو کوچه ها Cبی تو تِلو تِلو
Dmوقتِ سقوطِ من Cچتره نجاA#ت باش Dmحافظ شدم بیا Cشاخه نباA#ت باش
Dmبرگرد و تووی برفC آغوشمو A#بپوش Dmحرفاتو مثلِ موت Cنندازی پشتِ A#گوش
Dmوقتِ سقوطِ من Cچتره نجاA#ت باش Dmحافظ شدم بیا Cشاخه نباA#ت باش
Dmبرگرد و تووی برفC آغوشمو A#بپوش Dmحرفاتو مثلِ موت Cنندازی پشتِ A#گوش

5/5 - (1 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
ویژه مشترکین اکانت پایه گیتارشکسته

با اشتراک از ویژگی های زیر استفاده کنید:

  • -تغییر گام آکورد
  • -دانلود فایل PDF آکورد
  • -تبدیل دیِز به بمل و برعکس ♯↔♭
  • -مشاهده ویدئو آکورد های دارای اجرا

اکانت دارید؟ وارد شوید