آکورد گلایه ای نمیکنم از حمید حامی

Hamid Hami – Gelayeh chords

ریتم 6/8 سنگین

Gmبه خدا گلایه ای Fmنمیکنم A#اگه از دنیای منG# پر بکشیGm
Gmاگه مثله همیشه با رفتنتFm ____ A#مثل روح از تن من G#جدا بشیGm
Gmواسه من همین یه جمله کافیهC که بگی یه روزی عاG#شقم Gmبودی
Gmبگی تنها لحظه ای A#دلواپسهC این همه گریه و هق G#هقم Gmبودی
Gmبه خدا گلایه ای Fmنمی کنم A#بخدا گلایه ای Fmنمی Gmکنم
Gmبخدا گلایه ای Fmنمی کنمA# اگه از هرچی بوFmده Gmبگذری
Gmاگه مرگمو ببینی و G#بازمA# بگی که خسته شدی Fmمیخوای Gmبری
Gmبی تو فردایی نداA#رم که بخوCام به نبودن تو عاD#دت Gmبکنم
Gmبی تو دیگه زنده نیستمA# که یه روزC حتی از خدا شکاG#یت Gmبکنم
Gmبخدا گلایه ای Fmنمی کنم A#بخدا گلایه ای Fmنمی Gmکنم

5/5 - (1 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
ویژه مشترکین اکانت پایه گیتارشکسته

با اشتراک از ویژگی های زیر استفاده کنید:

  • -تغییر گام آکورد
  • -دانلود فایل PDF آکورد
  • -تبدیل دیِز به بمل و برعکس ♯↔♭
  • -مشاهده ویدئو آکورد های دارای اجرا

اکانت دارید؟ وارد شوید