آکورد از یاد رفته ها از حجت اشرف زاده

آکورد گیتار از یاد رفته ها از حجت اشرف زاده

Hojat AshrafZadeh –  Az Yad Rafteh Ha Guitar Chord

 ریتم 2/4 گام اصلی Fm


Fmروز و شب به یاد عشقتC#m ای یار
Fmهم صدای گریه و C#mبارانم
رفته D#mام ز یادت اما ای عشقCm تاC#m ابد به یاد تو میماFmنم
Fmعشقت C#mرا رها نکرCmدم
D#mدست از پا خطا نکرC#mدم
جزA#m اسمت A#m7صدا نکردم Fm Fmتا ناز توC#m را خریدCmم
D#m دل از Cm  هر Fm7کسی بریدA#mم
A#mعشق دیگری ندیدFmم
A#mخورشیدی شدی Fmکه هر روز
A#mمن دور سرت بگرFmدم
D#mزیبایی این جهان راCm A#mدر چشمت خلاصهFm کردم
A#mجانا با تمام Fmدنیا
A#mاز عشق تو گفته Fmبودم
افسوD#mس عاشقم نبوCmدی
A#mاز یاد تو رفته Fmبودم

 

 

 

 

5/5 - (1 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
ویژه مشترکین اکانت پایه گیتارشکسته

با اشتراک از ویژگی های زیر استفاده کنید:

  • -تغییر گام آکورد
  • -دانلود فایل PDF آکورد
  • -تبدیل دیِز به بمل و برعکس ♯↔♭
  • -مشاهده ویدئو آکورد های دارای اجرا

اکانت دارید؟ وارد شوید