آکورد فرشته پاک از سیامک عباسی

Siamak Abbasi – Fereshteye Pak Guitar Chord

 ریتم 4/4 گام اصلی Em

 


2( EmــــDــــGــــDــــAmــــEmــــDــــGــــDــــAmــــEm )

كاشEm از اول ميدونستمC تو مالِ ديگروEmنی

كاش از اول ميفهميدCم تو با من نميموDنی

كاشAm از اول ميدونستم Bmتو سهمِ منC نميشی

كاش Dميفهميدم كه تو Bmاز عشقِ من گريزEmونی

از Emفكرو قلبم تو Cنميری كه به همينEm زودی

تو اون فرشته ی پاكی كهC من فكر ميكردمD نبودی

ميدAmونم هر جا كه هستیBm با هر كسی Cنشستی

به Dراحتی فراموBmشم ميكنی تو به Emزودی

اين همهEm عاشق بودم توAm نفهميدی

با تو Dصادق بودم تو GنفهميـDـدی

من كهEm عاشق بودم توAm نفهميدی

با تو Dصادق بودم تو GنفهميدDی  Em EmــــAmــــCــــGــــEm EmــــAmــــDــــEm

كاش Emاز اول ميفهميدCم تو مغرAmوری

كاشD ميدونستم از دCنيای من Emدوری

كاشEm آروم آروم ازC قلبِ من ميرAmفتی

چه Dدروغای شيرCينی به منEm ميگفتی

 

اين همه عاشق بودم تو نفهمیدی …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا