آکورد انتخاب از شامهر عقیلی

Shadmehr – Entekhab Chord

ریتم 4/4

Fmدرگیر رویای توام منو دوبارهCm خواب کن
دنیا اگهA#m تنهام گذاشت تو منو انتخاFmب کنCm
Fmدلت از آرزوی من انگار بی Cmخبر نبود
حتی تو تصمیمA#mهای من چشمات بیG# اثر نبودCm
Fmخواستم بهت چیزی نگم تا با چشامCm خواهش کنم
درارو بستمA#m روت تا احساسFm آرامش کنمCm
Fmباور نمیکنم ولی انگار غرورCm من شکست
اگه دلت A#mمیخواد بری اصرار من G#بی فایدستCm
Fmهرکاری میکنه دلم تا بغضمو Cmپنهون کنه
چی میتونه A#mفکر تورو از سر من Fmبیرون کنهCm
Fmیا داغ تو دلم بزار یا که از عشقتFm کم نکن
تمام تو A#mسهم منه به کم قاG#نعم نکنCm
Fmخواستم بهت چیزی نگم تا با چشامCm خواهش کنم
درارو بستمA#m روت تا احساسFm آرامش کنمCm
Fmباور نمیکنم ولی انگار غرورCm من شکست
اگه دلت A#mمیخواد بری اصرار من G#بی فایدستCm

 

 

نت و تبلچر های شادمهر عقیلی

نت و تبلچر یه کاری کن

نت و تبلچر طرفدار

نت و تبلچر پاییز

نت و تبلچر ستاره

نت و تبلچر سبب

نت و تبلچر غروب 

نت و تبلچر ترس

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا