آکورد اجازه از داریوش اقبالی

Dariush – Ejaazeh chords

ریتم 4/4

Cmکوه میذارم رو دوشم رخت هر جنگ میFm پوشم
موجُ از دریا می گیرم شیره ی G#mسنگُ می دوCmشم
Cmمیارم ماهُ تو خونه می گیرم بادُ نشوFmنه
همه ی خاک زمینُ میشماG#mرم دونه به Cmدونه
Cmاگه چشمات بگن Fmآره هیچ کدوم G#mکاری نداCmره
Cmاگه چشمات بگن Fmآره هیچ کدوم G#mکاری نداCmره
Cmدنیا رو کولم می گیرم روزی صد دفعه می میرGم
می کَنم ستاره ها رو جلوی چشات می Cmگیرم
چشات حرمت زمینه یه قشنگه نازنینهG
تو اگه میخوای نذارم هیچ کسی تو رو ببینهCm
Cmاگه چشمات بگن Fmآره هیچ کدوم G#mکاری نداCmره
Cmاگه چشمات بگن Fmآره هیچ کدوم G#mکاری نداCmره
Cmچشم ماهُ در میاFmرم یه نَوردبون میارم
عکسِ G#mچشمتُ می گیرم جای چشم اون میذاCmرم
Cmآفتابُ ورش میدارم واسه چشمات در میذاFmرم
از چشات آینه میسازم با خوG#mدم برات میاCmرم
Cmاگه چشمات بگن Fmآره هیچ کدوم G#mکاری نداCmره
Cmاگه چشمات بگن Fmآره هیچ کدوم G#mکاری نداCmره

4/5 - (1 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
ویژه مشترکین اکانت پایه گیتارشکسته

با اشتراک از ویژگی های زیر استفاده کنید:

  • -تغییر گام آکورد
  • -دانلود فایل PDF آکورد
  • -تبدیل دیِز به بمل و برعکس ♯↔♭
  • -مشاهده ویدئو آکورد های دارای اجرا

اکانت دارید؟ وارد شوید