آکورد احساس دل بستن از نیما مسیحا

آکورد گیتار احساس دلبستن از نیما مسیحا

Nima Masiha – Ehsase Delbastan Guitar Chord

 ریتم 4/4 گام اصلی Dm

 


Dm

2( DmــــــــAــــــــB♭ــــــــCــــــــDm )

دلم از Dmحالِ خوبی که تو چشماGm6ت هست میترDmسه

Cچشام از B♭این نگاهی که بهم Am7خیره ست میترAmسه

نذار اGmحساسِ دل بستن به این Edimدیوونه برDmگرده

Cببین آB♭رامشِ چشمات چقدر Fdimکم طاAقتم کرده

منو Dmبیرون نکش از من بذار Gm6سرگرمِ غم Dmباشم

Cمیخوام B♭دور از همه دنیا تویAm7 حالِ خودمAm باشم

بفهمGm از حالو روز من دلم Edimبه عشق راDmضی نیست

Cتو عشقB♭ بازی میخوای اما واسه Fdimمن عشق ، Aبازی نیست

2( AــــــــAsus4ــــــــGmــــــــB♭ــــــــCــــــــDmــــــــGm6ــــــــDm )

تو حاDmلت خوبه و Cچشمت داره B♭میگرده دنبالم

نذارGm سر وا کنه Cبغضم نمیخوAmام خوب بشه Dmحالم

برو Dmآغوشِ چشماCتو به سمتِ B♭دیگه ای وا کن

دلِ Gmمن راهِ خوCبی نیست یه راهِ Amدیگه پیداDm کن

 

منو بیرون نکش از من بذار سرگرمِ غم باشم …

برو Dmآغوشِ چشماCتو به سمتِ B♭دیگه ای وا کن

دلِ Gmمن راهِ خوCبی نیست یه راهِ B♭دیگه پیداDm کن

دلم از Dmحالِ خوبی که تو چشماGm6ت هست میترDmسه

 

 

 

5/5 - (4 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
ویژه مشترکین اکانت پایه گیتارشکسته

با اشتراک از ویژگی های زیر استفاده کنید:

  • -تغییر گام آکورد
  • -دانلود فایل PDF آکورد
  • -تبدیل دیِز به بمل و برعکس ♯↔♭
  • -مشاهده ویدئو آکورد های دارای اجرا

اکانت دارید؟ وارد شوید