آکورد دنبال خودم میگردم از معین زد

Moein Z – Donbale Khodam Migardam Chord

ریتم 4/4

Emدنبال خودم میگردم Amمرا ندیدی جایی
Fمیرم توی خیابونا Emپرسه میزد اون گاهی
Emخواب رها کرده مرا Amقرص نداری پیشت
Fاز سر ناچاری شبا Emفکر و خیال است پیشم
( Amمن خواب ندارم به خدا بس که شبا بیدارم
Emنخ به نخ دود شدیم هم من و هم سیگارم
Fبا کسی گرچه ندارم صحبت مشترکی
Emغصه دارم که به دیوار زدم مشت الکی )2
Amگم بشم Emبرم یا نه Amجای خالیتم کم نیست
Emساعتاست که میچرخم آدرست رو یادم نیست
Fدور نمای زیبا من از درون یه مخروبست
Emاز کوچه ی تاریک عابر رد شده که من بوده
Amگم بشم برم یا نه جای خالیتم کم نیست
Emساعتاست که میچرخم آدرست رو یادم نیست
Fدور نمای زیبا من از درون یه مخروبست
Emاز کوچه ی تاریک عابر رد شده که من بوده
Amمن گم شدم Emدر خود Fافتاد زمین Emدر گود
Fمیچرخه سرم Emگیجم رو Fزین موتورEm بی جک
Amدارم به کجا Emمیرم Amپایم به کجا گیر است
Fمجرم که خودمEm باشمF زودم برسم Emدیر است
( Amمن خواب ندارم به خدا بس که شبا بیدارم
Emنخ به نخ دود شدیم هم من و هم سیگارم
Fبا کسی گرچه ندارم صحبت مشترکی
Emغصه دارم که به دیوار زدم مشت الکی )2

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا