آکورد دونفری از رضا صادقی

Reza Sadeghi – DoNafari chords

ریتم 6/8 شاد

B♭mدنیا نداره به خدا E♭mلیلی به مجنونی تو
B♭mما که ندیدیم این ورا B7هیشکی به خانومی تو
B7نفس من رو میبرهB♭m موهای ابریشم تو
B7وقتی که چتری میریزه Fmرو ابروهای خم تو
B♭mاز کوچه ی ما که میگذری A♭عقل و دل ما رو میبری
G♭عشقم من و تو دو نفری D♭همه رو حرFmیفیم
G♭از کوچه ی ما که میگذریA♭ با پیش ما بیا یه سری
G♭عشقم من و تو دو نفری A♭همه رو Fmحریفیم
B♭mدلمو زدی A♭به نامت بدجور تورو میخوامت
G♭همیشه فرهاد میمونمD♭ شیرین بمونهG♭ کامت
G♭چه خوبه پیله کردیA♭ به این دل دیوونه
G♭بگو چی میخوای هر چی که A♭لب تر کنی همونه
B♭mاز کوچه ی ما که میگذری A♭عقل و دل ما رو میبری
G♭عشقم من و تو دو نفری D♭همه رو حرFmیفیم
G♭از کوچه ی ما که میگذریA♭ با پیش ما بیا یه سری
G♭عشقم من و تو دو نفری A♭همه رو Fmحریفیم
B♭mاز کوچه ی ما که میگذری A♭عقل و دل ما رو میبری
G♭عشقم من و تو دو نفری D♭همه رو حرFmیفیم
G♭از کوچه ی ما که میگذریA♭ با پیش ما بیا یه سری
G♭عشقم من و تو دو نفری A♭همه رو Fmحریفیم

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا