آکورد دلتنگ توام از حجت اشرف زاده

Hojjat AshrafZadeh – Deltange Toam Guitar Chord

ریتم 4/4


ای در اینB حادثه ها نام تو آA#mرامش من
ای حواBست به منو حال دل A#mسرکش من
ای Bخیال خوش لبخند تو اG#mمنیت من
ای تو C#همسایه و هم Bگریه و هم A#mصحبت من
دلتنگ توBام که به C#داد دG#mلم برA#mسی
تا عشق تو C#را نفـBـسی ندC#هم به G#mکسی
دلتنگ توBام دلتنگ توA#mام
من گمشدهB ام تو C#مرا به خوG#mدم برA#mسان
تا با C#نفست Bبتپد دلC# تنگ G#mجهان
هی نبضB زمان ای قلب A#mجهان

قامت Bعشق در آیینه ی ماه C#افتاده
بر دلم C#شوری از این عشق به راه Bافتاده
میشود Bدور تر چشم جهان C#دور تو گشت
ای کهC# تنهایی و تنها به تو باBید برگشت
دلتنگ توBام که به C#داد دG#mلم برA#mسی
تا عشق تو C#را نفـBـسی ندC#هم به G#mکسی
دلتنگ توBام دلتنگ توA#mام
من گمشدهB ام تو C#مرا به خوG#mدم برA#mسان
تا با C#نفست Bبتپد دلC# تنگ G#mجهان
هی نبضB زمان ای قلب A#mجهان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا