آکورد دل منم خدایی داره از امین بانی


Amin Bani  – Dele Manham Khodayi Dare Guitar Chord

 ریتم 6/8

 


به هر Dmسازت رقصیدم Amدنیا چه درداDmیی کشیدم B♭دنیا

ولیC عیبی نداره دلِ منم Gmخدایی داره

هزار Dmبار تنها Cشدم B♭دنیا خوردمDm زمین پاC شدم B♭دنیا

ولیC عیبی نداره دلِ منم Gmخدایی داره ، دلِ منم Amخدایی داره

Dmیه دونه خدا Cبالا سرمه B♭میدونم هواFمو داره

Dmآدما میانو Cیه روزی میرن B♭خدا تنهام Cنمیذاره

وقتی Cتوی دلم غمه B♭تنها رفیقمه Amمیشنوه دردِ Gmدلامو

B♭عاشقشمو Amعاشقِ منه Fحل میکنهGm مشکلاAمو

B♭ـــــAmـــــDmـــــGmـــــFـــــB♭ـــــAmـــــDm

 

به هر سازت رقصیدم دنیا …

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا