آکورد دلبستگی از امیر عظیمی

Amir Azimi – Delbastegi Guitar Chord

 ریتم 4/4

 


FmـــــD♭ـــــFmـــــB♭mـــــA♭ـــــD♭ـــــCmـــــFm Fmدلبستگی هایی که Cmباهامه D♭وابسته ی چشمای A♭مشکیتن

D♭احساسِ من رو خوب A♭میفهمی B♭mچشمای تو دارن دروغ Fmمیگن

Fmمن زیرِ چترِ مژه هات Cmمیرم D♭وقتی تو بارونی ترینA♭ ماهی

D♭دنیا حسادت داره به A♭چشمات از B♭mبس که بی رحمانه Fmزیبایی

(  Fmاز حالِ این روزای منCm پیداست D♭خوبم که تو خوبی و میــA♭ـخندی

D♭دیوونه بازیام شروع A♭میشه B♭mوقتی تو موهاتو نمیبندFmی  )2

FmـــــD♭ـــــFmـــــD♭ـــــA♭ـــــD♭ـــــCmـــــFm Fmاز هر طرف میرم تو Cmهمرامی D♭با تو همیشه هم مسیر A♭میشم

D♭باور نکن حرفای مرA♭دم رو هر B♭mکی که گفته از تو سیر Fmمیشم

Fmهر جا که رفتی آخرCmش برگرد D♭اینجا یکی هستش کهA♭ دلتنگه

D♭اینجا یکی مغلوبِ A♭چشماته B♭mدیوونه با تقدیر Fmمیجنگه

 

از حالِ این روزای من پیداست …

FmـــــB♭mـــــA♭ـــــD♭ـــــA♭ـــــD♭ـــــCmـــــFm
5/5 - (1 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
ویژه مشترکین اکانت پایه گیتارشکسته

با اشتراک از ویژگی های زیر استفاده کنید:

  • -تغییر گام آکورد
  • -دانلود فایل PDF آکورد
  • -تبدیل دیِز به بمل و برعکس ♯↔♭
  • -مشاهده ویدئو آکورد های دارای اجرا

اکانت دارید؟ وارد شوید