آکورد دلم میخواد از ابی

Ebi – Delam Mikhad Chords

ریتم 4/4

دلم G#mمیخواد کناF#ر تو توو باEرون گم بشم F#یک بار
دلم C#mمیخواد جوون G#mتر شم دوباEره قبل هر F#دیدار
دلم G#mمیخواد باهات F#باشم مثل Eیه شعر تووF# سینت
دلم C#mمیخواد دو تا G#mدستام یه هیزEم شن توو شوF#مینه ات
دلم C#mمیخواد که یه F#آهنگ توویD#m گوشی تو G#mباشم
تنتE دنیائیهC#m من هم میخوD#mام مارکوپولو G#mباشم
میخوC#mام خوش بختیوF# عشقو ببینمD#m تووی لبخندG#mت
میخوامE دائم باهات C#mباشم درD#mست مثل گلو G#mبندت
دلمC#m خیلی چیزاG#m میخواد چشاD#mتو واسه نقاEشی
یه خوC#mنه حتی نقلیG#m که تو پشتD#m پنجره اش Eباشی
دلمC#m خیلی چیزاG#m میخواد چشاD#mتو واسه نقاEشی
یه خوC#mنه حتی نقلیG#m که تو پشتF#____ پنجره اش Eباشی
تو چی C#mمیخوای از این دنیا بگوG#m غولِ چراغ اینجاست
اگر C#mچه خالی دستاش ولیF# قد تو بی پرواست
همینC#m که کل دنیا رو براG#mت زیر و زبر کرده
همه F#ی راه ها رو Eرفته که به C#mسمت تو برD#mگرده
بگو C#mتا آرزو F#هاتو برآورده کنم G#mتک تک
برات G#mاز دفتر C#mشعرام بساD#mزم صد تا بادG#mبادک
چی میC#mخوای تنها لب F#تر کن که با D#mتو حله هر G#mمشکل
کنارE تو شناC#mسنامه ام نمیF#شه تا ابد G#mباطل
دلمC#m خیلی چیزاG#m میخواد چشاD#mتو واسه نقاEشی
یه خوC#mنه حتی نقلیG#m که تو پشتD#m پنجره اش Eباشی
دلمC#m خیلی چیزاG#m میخواد چشاD#mتو واسه نقاEشی
یه خوC#mنه حتی نقلیG#m که تو پشتF#____پنجره اش Eباشی

5/5 - (2 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
ویژه مشترکین اکانت پایه گیتارشکسته

با اشتراک از ویژگی های زیر استفاده کنید:

  • -تغییر گام آکورد
  • -دانلود فایل PDF آکورد
  • -تبدیل دیِز به بمل و برعکس ♯↔♭
  • -مشاهده ویدئو آکورد های دارای اجرا

اکانت دارید؟ وارد شوید