آکورد دستم را بگیر از محمد معتمدی

Mohammad Motamedi – Dastam Ra Begir Guitar Chord

ریتم 4/4

 

به تو Emدل ندهم به که Dدل بدهم تو Cبگو چه کنم دBmلتنگم

نه Emکنارِ توام نه Dقرارِ توام نه برCای خودم Bmمیجنگم

Amآه از این بی خوابی Bmاز عمری بی تابی Cاین بوده تقدیرBم

Amروزی از فرداها Bmشاید در رویاها Cدستت را میگیرBsus4م    B

دستم را Emبگیر چشمت را Dببند با من گرDیه کن همراهم Cبخند

عمرِ Amرفته را رها Bmکن تو فقط Amمرا صدا Bmکن

اشکم را Emببین غرقِ باDرانم هم پر از Dدردم Eهم پرCیشانم

عمرِAm رفته را رهاBm کن تو فقط Amمرا صدا Bmکن دستم Emرا بگیر

AmـــــCـــــDـــــDـــــEm EmـــــBmـــــAmـــــBm

همه Emباورِ من رخِ Dدیگر من که Cمیانِ دلم پنهاBmنی

تو بگوEm دلِ منD همه حاصلِ من که تو Cدردِ مرا میداBmنی

دستم را Emبگیر چشمت را Dببند با من گرDیه کن همراهم Cبخند

عمرِ Amرفته را رها Bmکن تو فقط Amمرا صدا Bmکن

5/5 - (1 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
ویژه مشترکین اکانت پایه گیتارشکسته

با اشتراک از ویژگی های زیر استفاده کنید:

  • -تغییر گام آکورد
  • -دانلود فایل PDF آکورد
  • -تبدیل دیِز به بمل و برعکس ♯↔♭
  • -مشاهده ویدئو آکورد های دارای اجرا

اکانت دارید؟ وارد شوید