آکورد درندشت از محسن یگانه

Mohsen Yeganeh – Darandasht Chords

ریتم 4/4

Fزنده زدم بیرون از این Gویرونه که ساختی برام
Fمن پر کشیدم از قفس Emبا اینکه زخمی بود پرام
Fآسون نبود از این سقوط Gهمین که الان سر پام
Fهرچی ازت جا مونده بود Emعین یه سنگ بود سر راهم
Emمن تیکه های عشقتوF رو تلی از خاطره هاش
Cسوزوندم و منتظرم Amطوفان که شد Aخاکستراش
( Dmشهر درندشت دلت نفرین شده Amدروازه هاش
Fهرکی اومد باید بره Eبه موقعش هرکی به جاش
Dmالان که میمیری براش ولی یه جایی آخراش
Amمیوفته از سرت هواش Eمیبینمت صبر داشته باش )2
Fسوت قطار قلب تو Emیعنی رسیدیم آخراش
Fدیگه مهم نیست که کجا Emپیاده شن مسافراش
Fقمار چشمای تو که Emبازنده ان برنده هاش
Fجنگل زیبایی تو Emفرارین پرنده هاش
Dmگیرم تو زیبایی محض همون که میمیرن براش
Amسرو کمون چه فایده Fوقتی تو باده ریشه هاش
( Dmشهر درندشت دلت نفرین شده Amدروازه هاش
Fهرکی اومد باید بره Eبه موقعش هرکی به جاش
Dmالان که میمیری براش ولی یه جایی آخراش
Amمیوفته از سرت هواش Eمیبینمت صبر داشته باش )2

 

نت و تبلچر های محسن یگانه

5/5 - (11 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
ویژه مشترکین اکانت پایه گیتارشکسته

با اشتراک از ویژگی های زیر استفاده کنید:

  • -تغییر گام آکورد
  • -دانلود فایل PDF آکورد
  • -تبدیل دیِز به بمل و برعکس ♯↔♭
  • -مشاهده ویدئو آکورد های دارای اجرا

اکانت دارید؟ وارد شوید