آکورد دیوانه از رضا بهرام

ٍReza Bahram – Divaneh Guitar Chord 

ریتم 6/8

اجرای تصویری آکورد دیوانه

Em  ــــ  Cــــــ  Dــــــ  Emــــــ  Am6ــــــAm ــــ Emــــــ Am ــــــ Em ــــــ

Emدر نگاهت Amلیلیِ خود پیدا نکردمEm Emبا خجالت Amاز چشمِ تو گلایه کردمEm Amاز خود چه بیخود Cمیکند

Amنگاهِ تو هی Cمیبرد Amصبرِ Emمرا

Amمجنونتم ای Cهمنشین

Amلیلیِ من یک دم Cببین Amحالِ Emمرا

Emاز دریا نترسانم که من در قلبِ تو جان میدهم

Dدریا بشی زیبای من غرقِ نگاهت میشوم CهیC ــــــD Emمغرور نشو جانانِ من حالا که دل در دستِ توست

Dمن که به تو رو میزنم تنها به شوقِ دیدنِ C تو DـــــEm

Em دیوا Cنه مرا به دستِ Cکی سپرBmدی

DدیوانهG رفتی مرا Eبا خود نبرAmدی ـــــBmــــــــــEmـــ )2

Em  ــــ  Bmــــــ  Dــــــ  Cــــــ  EmــــــD ــــ Emــــــ D ــــــ C ــــــEm ــــــ

Emاین عشق شد زندانِ من

Dاین درد شد درمانِ من

Cرویای تو Eپایان Amندارد

Dقلبم بلند پرواز شد

Cاز چشمِ تو آغاز شد

Gترسی از اینAm طوفان Emندارد

از دریا نترسانم که من در قلبِ تو جان میدهم …

Em  ــــ  Cــــــ  Dــــــ  Emــــــ  Am6ــــــAm ــــ Emــــــ Am ــــــ Em ــــــ

 

نت و تبلچر های رضا بهرام

نت و تبلچر دیوانه از رضا بهرام

 

4.9/5 - (14 امتیاز)

‫2 دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
ویژه مشترکین اکانت پایه گیتارشکسته

با اشتراک از ویژگی های زیر استفاده کنید:

  • -تغییر گام آکورد
  • -دانلود فایل PDF آکورد
  • -تبدیل دیِز به بمل و برعکس ♯↔♭
  • -مشاهده ویدئو آکورد های دارای اجرا

اکانت دارید؟ وارد شوید