آکورد شهر آشوب از رضا صادقی

آکورد گیتار شهر آشوب از رضا صادقی

Reza Sadeghi – Shahre Ashoob Guitar Chord

ریتم 6/8 

نت و تبلچر های رضا صادقی


D#mـــــC#mـــــD#mــــــEـــــD#mـــــG#mــــــD#mـــــG#m

رو دلِ G#mواموندD#mه ، G#mیه حسی جاG#mمونده D#m

G#m  پنهونکی Eعاشقی کنی F#حرف نزنی بهش Eسادگی کنی C#mتهش همینهD#m

جای همهG#m عالم D#mــــ G#m  واسه ی یهG#m  آدم D#m

G#m   یه جورایی Eدیوونه بشی F#زل بزنه بهت Eویرونه بشی C#mتهش همینهD#m

( بگوG#m آرزوتم D#mآرزومی

تا G#mابد تو فقط رو D#mبه رومی یا Eزنگِ زنگی یاD#m رومِ رومی

C#mصاف و ساده میخوای D#mباهام بمونی ) ۲

D#mـــــC#mـــــD#mــــــEـــــD#mـــــG#mــــــD#mـــــG#m

دلِ تو بEا غمِ دوC#mری خوشه شهر F#آشوبه عاBشق کشه

Eاما دلِ تنگمC#m داره تو Eسینه منو D#mمیکشه

نمیخوام Eبی تو که از C#mدست برم اF#حساسمو از Bدست بدم

Eدیوونه نشو C#mکاری نکن از D#mدستِ تو از قصد برم

( بگوG#m آرزوتم D#mآرزومی

تا G#mابد تو فقط رو D#mبه رومی یا Eزنگِ زنگی یاD#m رومِ رومی

C#mصاف و ساده میخوای D#mباهام بمونی ) ۲

بگو G#mآرزوتم D#mآرزومی

G#mتا ابد تو فقط D#mرو به رومی یا Eزنگِ زنگی یا D#mرومِ روDmمی

C#mصاف و ساده میخوای D#mباهام بمونی

D#mـــــC#mـــــD#mــــــEـــــD#mـــــG#mــــــD#mـــــG#m

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا