آکورد تمنا از بهنام صفوی

Behnam Safavi – Tamana Guitar Chord 

ریتم 4/4 

اجرای تصویری آکورد تمنا


 

AmـــــEmـــــDmـــــEmـــــAm

یه روز Amاومدی مثل موجِEm دریا بوی Amپیرهنت مثل خوابوEm رویا

سایه Gهای ما رو شنای Amساحل پا بهDm پا بی Emصدا غرقِ Amتمنا

یه روز Amاومدی تو سکوEmتِ سردم سر به Amراه شد این دلِ Emدوره گردم

حالا Gچی شده که میخوای Amجدا شی چی شده Dmتو بگو Emمن چه Amکردم

حالا Amباز منو نسیم و موجِ دریا میموGنیم بدونِ تو غریبو Amتنها

به خدا Amبی تو یه صدفِ Fشکستم به Emخدا Am

حالا Amباز منو نسیم و Fموجِ دریا میموEmنیم بدونِ تو غریبوAm تنها

به خدا Amبی تو یه صدفِ Fشکستم به Emخدا  Am AmـــــEmـــــFـــــGـــــAmـــــGـــــFـــــGـــــAm

دوباره Amتو باد موهاتو Emرها کن منو Amراهیِ شبِ Emقصه ها کن

هنوز Gعاشقم مثل اون Amقدیما دوبارDmه زیرِ Emلب اسممو Amصدا کن

اشکمو Amپاک کن از گونه Emی من سر Amبذار بازم رو شونه Emی من

منو Gسیاه کن با دروغِ Amتازه بگو Emکه میگیریDm بهونه Amی من

AmـــــEmـــــFـــــGـــــAmـــــGـــــFـــــGـــــAm

 

حالا باز منو نسیم و موجِ دریا …

 

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا