آکورد موهات از محسن یگانه

آکورد گیتار موهات از محسن یگانه

Mohsen Yeganeh – Mouhat Guitar Chord

ریتم 2/4 گام اصلی C#


C#دلتنگت میشم بکش دست نوB♭mازش رو سرم
Bپیشم بشین درد دلاD#mتو میخرم
Bمیشم پناهت غصه هات مالD#m خودم
D#mبا مـن مـداB♭mرا کن که بد عاشق شدم
G#mچشمات قرارم C#رو گرفت از من
C#به من B♭mرحم کن بهم خیره نشو Bاصلا
C#موهات رنگ دنیای منه روی موB♭mهات
B♭mرد دستایC# منه تو میتونیB♭m منو آروممC# کنی
B♭mمن نبضم باC# لبخند تو میزنه

 

موهات رنگ دنیای منه …

 

C#لب تر کن ببین D#mدنیارو میریزم به پات
B♭mسرکن با من که جونمو D#mمیدم برات
G#mکار دلم دلتنگی دستاتو کم Bداره
Bیه حسی که نمیتونمD#m بگم
G#mچشمات قرارم C#رو گرفت از من
C#به من B♭mرحم کن بهم خیره نشو Bاصلا

 

 

 

نت و تبلچر های محسن یگانه

5/5 - (2 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
ویژه مشترکین اکانت پایه گیتارشکسته

با اشتراک از ویژگی های زیر استفاده کنید:

  • -تغییر گام آکورد
  • -دانلود فایل PDF آکورد
  • -تبدیل دیِز به بمل و برعکس ♯↔♭
  • -مشاهده ویدئو آکورد های دارای اجرا

اکانت دارید؟ وارد شوید