آکورد تو بارون از احسان خواجه امیری

آکورد گیتار تو بارون از احسان خواجه امیری

ٍEhsan Khaje amiri – Too Baroun Guitar Chord

 ریتم 6/8

ـــــCـــــFـــــC اولین Fروزای پاCییز تو رو Gیادِ من میاCره
چشماFی از گریه لبرCیز تو رو Gیادِ من میاCره
باز نمِ Cبارون حالِ من داغون پرسه تا Amصبح تو خیاGبون
یه چشمDm اشکه یه چشم Amخون تو باGرون ، تو باCرون
باز نمِ Cبارون حالِ من داغون پرسه تا Amصبح تو خیاGبون
یه چشمDm اشکه یه چشم Amخون تو باGرون ، تو باCرون
خیالِ Cتو شبایی که میاد Fتو سرِ خونه
منِ Dmخونه خرابو به خیاEmبون میکشونه
مثل Cمن توی این شهر این Fشبا خیلی زیاده
رو دیوDmارای شهر خط بکشه Emپای پیاده
ـــــــCـــــــFdimـــــــDmـــــــFـــــــEm
Gباز نمِ Cبارون حالِ من داغون پرسه تا Amصبح تو خیاGبون
یه چشم Dmاشکه یه چشم Amخون تو باGرون ، تو باCرون
باز نمِ Cبارون حالِ من داغون پرسه تاAm صبح تو خیاGبون
یه چشم Dmاشکه یه چشم Amخون تو باGرون ، تو باCرون
ـــــCـــــFـــــC

 

 

نت و تبلچر های احسان خواجه امیری

5/5 - (1 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
ویژه مشترکین اکانت پایه گیتارشکسته

با اشتراک از ویژگی های زیر استفاده کنید:

  • -تغییر گام آکورد
  • -دانلود فایل PDF آکورد
  • -تبدیل دیِز به بمل و برعکس ♯↔♭
  • -مشاهده ویدئو آکورد های دارای اجرا

اکانت دارید؟ وارد شوید